Jesteś tym, co widzisz.

You are, what you see.

O mnie I Bio

Beata Podwysocka (AFRP, AFIAP) pochodzi z Olsztyna. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz filologię angielską w Wyższej Szkole Lingwistycznej w Częstochowie. 

W 2014 r. uzyskała tytuł Artysty Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej (AFRP), a w 2015 r. prestiżowy tytuł Artiste Fédération Internationale de l’Art Photographique (AFIAP).

Zawsze  pociągał ją  abstrakcjonizm, minimalizm i surrealizm. Świat, który pokazuje za pomocą obiektywu leży na skrzyżowaniu fotografii i sztuk plastycznych.  Artystka często odwołuje się w swoich obrazach do poezji zwyczajności i przemierza otaczający świat w poszukiwaniu codziennych krajobrazów, które następnie odsącza z kolorów, kształtów, faktur i wzorów.  Dzięki temu pozornie nudne i nieatrakcyjne obrazy zyskują status intrygujących, niezależnych bytów artystycznych. 

Począwszy od roku 2010 artystka bierze z powodzeniem czynny udział w konkursach fotograficznych, zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej. Jej prace można było do tej pory oglądać na czterech wystawach indywidualnych, licznych wystawach zbiorowych oraz pokonkursowych zarówno w Polsce,  jak i za granicą.

Jej prace były wielokrotnie nagradzane i wyróżniane, m.in.  w konkursach “International  Photography Awards”, “PX3 Prix de la Photographie”,  “Black and White Magazine” oraz  na salonach FIAP.

Fotografie artystki znajdują się w prywatnych kolekcjach w Polsce, Wielkiej Brytanii, Francji, Danii i Stanach Zjednoczonych.

 

Razem z dwoma przyjaciółmi prowadzi galerię fotografii At Friends’ Gallery. 

https://www.facebook.com/AtFriendsArtGallery

Artystka zaprasza także do wysłuchania reportażu radiowego Alicji Kulik z Radia Olsztyn, pt.: „Po drugiej stronie”, w którym opowiada o swojej drodze do fotografii.
http://ro.com.pl/po-drugiej-stronie

beata

Artist Statement

Beata Podwysocka (AFRP, AFIAP) comes from Olsztyn, Poland. She graduated from Polish philology at the Nicolaus Copernicus University in Toruń and English philology at the College of Linguistics in Częstochowa.

In 2014 she obtained the title of the Artist of the Photoclub of the Republic of Poland (AFRP), and in 2015 the prestigious title of Artiste Fédération Internationale de l’Art Photographique (AFIAP).

She has been always attracted to abstractionism, minimalism and surrealism. The world she shows through the lens lies at the intersection of photography and fine arts. Her images often refer to the poetry of the ordinary. She explores the surroundings in search of everyday landscapes, which she then filters off from colors, shapes, textures and patterns. Thanks to this, seemingly dull and unattractive images acquire the status of intriguing, independent artistic entities.

Since 2010, the artist has been successfully taking an active part in photo competitions, both nationally and internationally. Until now, her works have been presented at four individual exhibitions, numerous group and post-competition shows both in Poland and abroad.

The artist’s photographs are in private collections in Poland, Great Britain, France, Denmark and the United States.

 

Prints are available at http://www.saatchiart.com/account/profile/299828